למכירה בלונדון – אחוזה להשבחה ופיתוח השקה שתניב בעתיד לקונה תשואה גבוהה מההשבחה