וולדוף אסטוריה בירושלים

 קבלן מבצע –  J הנדסה (גיל אורין שורוק)

 אחד הפרויקטים המרשימים שבנה הינו מלון וולדוף אסטוריה, ירושלים.