• מחיר: 51,500,000€
  • סוג עסקה: נכסים מניבים למכירה
  • עיר: ברלין
  • סטטוס עסקה: נכס מניב למכירה