מאגר חוזים ומסמכים להורדה

הטפסים להורדה לייצוג הדיירים לאחר חתימתם נועדו כדי להקל על וועד הבית ובעלי הנכסים אשר מעוניינים ליתארגן וליתאחד כדי לקדם את התכנית עבור בניינם

יש ליצור קשר עם הנהלת הקבוצה לפני ההורדה לצורך יעוץ והסברה של כל טופס פרויקט לגופו של עיניין.

נוכחות חתימה חייבת בקשר ישיר מול ההנהלה/מנהל פרויקט של הקבוצה/עו"ד

פלאפון ישיר : הנהלת הקבוצה – 050-466-6757

אפשר לשלוח את הטפסים החתומים לפקס או למייל של קבוצת להב